Βρείτε την υπηρεσία που σας ταιριάζει.

Κλείστε ένα τηλεφωνικό ραντεβού.
Careline: +30 210 6793919

Ώρες λειτουργίας: 10:00 - 19:00

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Δεν ξέρεις τι χρειάζεσαι μαζί σου για την παραμονή σου στο μαιευτήριο; Μην ανησηχείς, σου έχουμε μία χρήσιμη λίστα με τα όλα τα απαραίτητα.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

και Προστασία Δεδομένων

Η INC AIDPLUSCARE Α.Ε. (εφεξής η «Εταιρεία») αναγνωρίζει πλήρως τη σημασία διασφάλισης του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών του διαδικτυακού χώρου mamacare αλλά και της ασφάλειας τους και ως εκ τούτου προβαίνει σε όλες της απαραίτητες ενέργειες για την επίτευξη των στόχων αυτών.

Η παρούσα πολιτική Προστασίας Απορρήτου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης της ιστοσελίδας. Στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφονται με σαφήνεια τα είδη των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών που μπορεί να συλλέγονται από την Εταιρεία στο πλαίσιο εισόδου/χρήσης του διαδικτυακού χώρου. Ειδικότερα, θα περιγραφούν οι τρόποι με τους οποίους τα ως άνω προσωπικά δεδομένα των χρηστών δύναται να χρησιμοποιηθούν, επεξεργαστούν, αποθηκευθούν και για ποιούς σκοπούς πάντοτε σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ειδικότερα σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ 2016/679(GDPR). Σε περίπτωση κατά την οποία οιοσδήποτε χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους αυτούς οφείλει να μην προβεί στην αποκάλυψη των προσωπικών του δεδομένων μέσω της παρούσας ιστοσελίδας άλλως με την συμπλήρωση των σχετικών πεδίων όπου ζητούνται προσωπικά δεδομένα και την αποδοχή της σχετικής δήλωσης συγκατάθεσης που εμφανίζεται κατόπιν συμπλήρωσης της φόρμας επικοινωνίας και πριν την υποβολή των στοιχείων στην Εταιρεία, δηλώνει ρητώς και ειδικώς ότι είναι σύμφωνος με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών/χρηστών της παρούσας ιστοσελίδας και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/και την ιδιοκτησία της.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΤΗ

O επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επισκέπτεται την ιστοσελίδα την οποία διατηρεί και διαχειρίζεται η Εταιρεία, χωρίς να αποκαλύπτει την ταυτότητά του και χωρίς να παρέχει οποιοδήποτε προσωπικό του στοιχείο. Σε συγκεκριμένους χώρους της παρούσας ιστοσελίδας, θα μπορείτε να εισάγετε, αν και εφόσον το επιθυμείτε τα αντιστοίχως αιτούμενα προσωπικά σας δεδομένα στην περίπτωση εκείνη που επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία, συμπληρώνοντας τη σχετική Φόρμα στο πεδίο «Πώς μπορώ να σας βοηθήσω» καθώς και στο σχετικό πεδίο «Newsletter» εφόσον επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά newsletter.

Στο πλαίσιο χρήσης του παρόντος ιστοτόπου της Εταιρείας, η τελευταία δύναται να συγκεντρώνει νομίμως για τους χρήστες της προσωπικά δεδομένα τα οποία εμπίπτουν στις εξής κάτωθι κατηγορίες:

  • Προσωπικά δεδομένα τα οποία ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει κατά την συμπλήρωση του πεδίου «Πώς μπορώ να σας βοηθήσω», ώστε να επικοινωνήσει η Εταιρεία μαζί του προκειμένου να τον εξυπηρετήσει ανάλογα με τις ανάγκες του. Ειδικότερα για τη συμπλήρωση της ως άνω φόρμας απαιτούνται τα εξής προσωπικά δεδομένα: Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/email, επιθυμητές ώρες επικοινωνίας και όποια τυχόν δεδομένα συμπεριλάβει ο/η χρήστης/τρια στο μήνυμα που θα αποστείλει.
  • Προσωπικά δεδομένα τα οποία ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει στο πεδίο Newsletter εφόσον επιθυμεί να λαμβάνει σχετικά ενημερωτικά newsletter. Ειδικότερα ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει, εφόσον το επιθυμεί, την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του (email) στο σχετικό «NEWSLETTER Εγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι για τα πρόσφατα νέα μας».
  • Η Εταιρεία επίσης χρησιμοποιεί και την υπηρεσία της Google, “Google Analytics” προκειμένου να συλλέξει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την συμπεριφορά του χρήστης εντός του λογισμικού της, όπως ο χρόνος παραμονής σε αυτό και στις διάφορες λειτουργίες του καθώς και η καταγραφή της χρήσης ορισμένων εξ αυτών, πληροφορίες ωστόσο που δεν αποτελούν προσωπικά δεδομένα των χρηστών της ιστοσελίδας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων.
ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Εταιρεία έχει την ευθύνη για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει μέσω της παρούσης ιστοσελίδας, καθώς και για την ενημέρωση όλου του εμπλεκόμενου προσωπικού για την πολιτική ασφάλειας πληροφοριών.

Η Εταιρεία εγγυάται ότι το σύνολο του προσωπικού της καθώς και το σύνολο των μελών-εταίρων που την απαρτίζουν θα εφαρμόζουν πιστά την παρούσα Πολιτική και θα συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Συγκεκριμένα, η Εταιρεία τηρεί αρχείο με τα ανωτέρω αναφερόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του εκάστοτε χρήστη, σύμφωνα με τις επιταγές του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 2016/679, GDPR). Τα Δεδομένα του χρήστη της ιστοσελίδας που καταχωρούνται στο αρχείο της Εταιρείας είναι αυτά που δηλώνονται από τον ίδιο τον χρήστη (Υποκείμενο) και με την ρητή συναίνεσή του κατά τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας επικοινωνίας ή με την συμπλήρωση της φόρμας λήψης newsletter, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα.

Η καταχώρηση των αιτούμενων προσωπικών δεδομένων από χρήστες γίνεται οικειοθελώς και τα προσωπικά δεδομένα αυτά που συλλέγονται από την Εταιρεία σχετίζονται με τους σκοπούς προσδιορισμού της ταυτότητας τους για την επικοινωνία με αυτούς και την αλληλεπίδραση μαζί τους με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες του εκάστοτε χρήστη. Η Εταιρεία δεσμεύεται πως δεν επεξεργάζεται, δημοσιοποιεί ή διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της τα οποία νομίμως συλλέγει με οποιονδήποτε άλλον τρόπο ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.

Ειδικότερα, η αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων όπως το ονοματεπώνυμο των χρηστών γίνεται προς τον σκοπό του προσδιορισμού της ακριβής ταυτότητας τους, ενώ η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(e-mail) και το τηλέφωνο επικοινωνίας συλλέγονται για την επικοινωνία και αλληλεπίδραση της Εταιρείας με αυτούς, σε περίπτωση υποβολής κάποιου ερωτήματος, αιτήματος προγραμματισμού κάποιας συνάντησης καθώς και προκειμένου να τους αποστέλλει ενημερώσεις και νέα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ

Η Εταιρεία δεν εμπορεύεται, μοιράζεται, κοινοποιεί ή διαβιβάζει με οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών σε τρίτα μέρη εκτός της Εταιρείας. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση μόνο όταν επιβάλλεται από το νόμο ή κατόπιν δικαστικής ή εισαγγελικής εντολής

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Η παραχώρηση των ως άνω προσωπικών σας δεδομένων είναι προαιρετική. Η μη παραχώρηση στοιχείων και/ή η άρνηση συναίνεσης με τους όρους της επεξεργασίας δεδομένων επιφέρει την αδυναμία συλλογής των στοιχείων σας και την διεξαγωγή της επεξεργασίας για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων.

O χρήστης διατηρεί τα δικαιώματα του:

α) για να λάβει γραπτή απάντηση σε ερώτημά του προς την Εταιρεία, εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας,

β) να ενημερωθεί εκ νέου χωρίς καθυστέρηση και κατά τρόπο εύληπτο και σαφή, για όλα τα δεδομένα που τον αφορούν, την προέλευσή τους, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών, την εξέλιξη της επεξεργασίας για το χρονικό διάστηµα από την προηγούμενη ενημέρωση ή πληροφόρησή του καθώς και την λογική της αυτοµατοποιηµένης επεξεργασίας,

γ) να ζητήσει τη διόρθωση, τη διαγραφή ή τη δέσµευση (κλείδωµα) των δεδοµένων των οποίων η επεξεργασία δεν είναι σύµφωνη προς τις διατάξεις του νέου Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), ιδίως λόγω του ελλιπούς ή ανακριβούς χαρακτήρα των δεδοµένων και την κοινοποίηση σε τρίτους της παραπάνω διόρθωσης, διαγραφής ή δέσμευσης εφόσον αυτό δεν είναι αδύνατον ή δεν προϋποθέτει δυσανάλογες προσπάθειες, ή εφόσον εκλείπει ο λόγος της επεξεργασίας των δεδομένων ή το υποκείμενο αίρει την συγκατάθεσή του (σε περίπτωση που αυτή είναι αναγκαία), ή όταν τα δεδομένα υποβλήθηκαν σε παράνομη επεξεργασία κ.τ.λ. το υποκείμενο έχει δικαίωμα να ζητήσει την διαγραφή των δεδομένων,

δ) να ανακαλέσει την συγκατάθεση του ανά πάσα στιγμή,

ε) να προβάλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις προς τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας για την επεξεργασία δεδομένων που τον αφορούν, να υποβάλλει αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας, να γνωρίζει την ταυτότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας και του/των εκπροσώπου/ων του,

στ) να υποβάλλει καταγγελία σε περίπτωση αθέμιτης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του στην αρμόδια εποπτική αρχή,

ζ) να ζητήσει την φορητότητα των προσωπικών του δεδομένων όπως ορίζεται στις διατάξεις του Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων(GDPR)(ΕΕ) 2016/679.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ

Ο εκάστοτε χρήστης, διατηρεί το δικαίωμα να αιτηθεί από την Εταιρεία να διαγράψει όλα τα στοιχεία που διατηρεί για εκείνον, επικοινωνώντας το σχετικό αίτημα του στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: data-privacy@aidpluscare.com

Τέλος ο χρήστης μπορεί να εξαιρεθεί από τη συλλογή δεδομένων των Cookies τροποποιώντας τις προσωπικές του ρυθμίσεις.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τους χρήστες θα αποθηκεύονται και θα διατηρούνται από την Εταιρεία για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την ολοκλήρωση του σκοπού για τα οποία έχουν συλλεχθεί, το οποίο σε κάθε περίπτωση θα είναι εύλογο.

ΑΛΛΑΓΕΣ

Η Πολιτική Απορρήτου μας ενδέχεται να αλλάξει ανά χρονικά διαστήματα. Οποιαδήποτε αλλαγή στην Πολιτική Απορρήτου θα δημοσιευτεί στην παρούσα ιστοσελίδα και εάν κριθεί απαραίτητο η Εταιρεία θα ενημερώσει τους χρήστες της ιστοσελίδας για εκάστοτε αλλαγή με αντίστοιχες ειδοποιήσεις (για παράδειγμα μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω γραπτού μηνύματος) υπό την προϋπόθεση ότι οι τελευταίοι έχουν συναινέσει σχετικώς.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:

Υπεύθυνος επεξεργασίας: INC AIDPLUSCARE A.E., Ζωοδόχου Πηγής 42, 15231, Χαλάνδρι, Τηλ.: +30 210 6741809

Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: Φουντουκίδης Παναγιώτης.

Για απορίες και/ή αιτήματα επικοινωνίας που αφορούν την παρούσα ενημέρωση ή την πιθανή άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων σας σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων και /ή την ανάκληση της συγκατάθεσης μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία η οποία αποτελεί Yπεύθυνo Eπεξεργασίας στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου data-privacy@aidpluscare.com καθώς και στον αριθμό: 210 6741809